Kolektív

MUDr. Peter Smolko
Medícinsky riaditeľ a primár
MUDr. Emília Nemetová
Odborný garant
MUDr. Eva Kolesárová, PhD.
Lekár
MUDr.Natalya Bizilya
Lekár
MUDr. Eva Fialová, PhD.
Lekár
Ing. Jaroslav Jakubčin
Konateľ spoločnosti
MVDr. Milada Martinčeková
Konateľka spoločnosti
Dora Lengyelová
Vrchná sestra
Ivana Ulíková
Zástupkyňa vrchnej sestry
Bc. Gabriela Dulovičová
Školiaci špecialista pre dialyzačné sestry
Viera Forgáčová
Zdravotná setra
Mgr. Jana Petríková
Zdravotná sestra
Bc. Monika Kováčová
Zdravotná sestra
Daniela Milá
Zdravotná sestra
Bc. Zuzana Štvartáková
Zdravotná sestra
Mgr. Petra Šuleková
Zdravotná sestra na materskej dovolenke
Ing. Otília Peťovská
Zdravotná sestra na materskej dovolenke
Eva Palenčárová
Sanitárka
Marcela Kováčová
Sanitárka
Ján Švec
Technik
Eva Uhrínová
Upratovačka
Kristína Marinčinová
Upratovačka