Kolektív

MUDr. Peter Smolko
Medícinsky riaditeľ a primár
MUDr. Emília Nemetová
Odborný garant
MUDr. Eva Fialová, PhD.
Lekár
Ing. Jaroslav Jakubčin
Konateľ spoločnosti
MVDr. Milada Martinčeková
Konateľka spoločnosti
Dora Lengyelová
Vrchná sestra
Ivana Ulíková
Zástupkyňa vrchnej sestry
Bc. Gabriela Dulovičová
Školiaci špecialista pre dialyzačné sestry
Viera Forgáčová
Zdravotná setra
Mgr. Jana Petríková
Zdravotná sestra
Daniela Milá
Zdravotná sestra
Mgr. Petra Lišková
Zdravotná sestra
Alexandra Poláková
Zdravotná sestra
Bc .Renáta Kostrejova
Zdravotná sestra (externá)
Mgr. Petra Šuleková
Zdravotná sestra na materskej dovolenke
Ing. Otília Peťovská
Zdravotná sestra na materskej dovolenke
Eva Palenčárová
Sanitárka
Nedežda Némethová
Sanitárka
Denisa Verbovská
Sanitárka
Michal Frištik
Technik
Kristína Marinčinová
Upratovačka
Mária Molnarová
Upratovačka