Ing. Otília Peťovská

  • Strednú zdravotnú školu v Košiciach na Kukučínovej ulici ukončila v roku 1994. Absolvovala postgraduálne školenie so špecializáciu nefrológia-dialýza. Ako hemodialyzačná sestra pracuje od ukončenia strednej školy.

  •