MUDr. Emília Németová

  • Štúdium medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1993. V roku 1995 získala špecilizáciu I. stupňa z internej medicíny, v roku 2000 získala špecializáciu v odbore nefrológia pod vedením Prof. MUDr. M. Mydlíka DrSc. Od roku 1998 až 2006 pracovala na Nefrologickej klinike FNLP a od roku 2006 pracuje ako sekundárny lekár na IV. Internej klinike UNLP v Košiciach.  •