Dialýza

Doprava: pacienta na dialýzu a z dialýzy priváža a odváža zdravotná doprava, ktorá je hradená poisťovňou. Pokiaľ si to pacient želá a jeho zdravotný stav po dovoľuje, je možná aj individuálna doprava.

         Príprava na dialýzu: pacient má k dispozícii skrinku v šatni, v ktorej má odložené svoje šaty na prezlečenie a prezúvky. Pred dialýzou sa prezuje a prezlečie, navštívi sociálne zariadenie.

         Priebeh dialýzy: v úvode dialýzy je pacient pripojený k dialyzačnému prístroju buď cez permanentný katéter, ktorý má zavedený do cievy (zvyčajne na krku, hrudníku alebo dolnej končatine) alebo cez fistulu, ktorú má vyhotovenú na hornej končatine. Pomocou dialyzačnej kapiláry a roztokov je jeho krv očistená a navrátená späť do krvného obehu. Dialyzačná procedúra ("čistenie krvi") trvá v priemer 4-5 hodín. Optimálne trvanie dialýzy je 12-16 hodín týždenne, t.j. 3-4x týždenne 4-5 hodín.

Trvanie prvých dialýz je kratšie, dávka sa postupne zvyšuje.

         Počas každej dialýzy  poskytujeme pacientom občerstvenie formou výrobkov studenej kuchyne a teplého nápoja. Pacienti majú k dispozícii dennú tlač, aktuálne časopisy či môžu sledovať televízne vysielanie.

Informácie pre pacientov.

  • Princípy fungovania hemodialýzy


  •