Ivana Ulíková

  • Strednú zdravotnú školu sv. Alžbety v Košiciach ukončila v roku 1995. Absolvovala postgraduálne školenie so špecializáciu nefrológia-dialýza v roku 2007. Od roku 1995-1997 pracovala na oddelení JIS. Ako hemodialyzačná sestra pracuje od roku 1999.
  •