Mgr. Jana Petríková

 • Vzdelanie:
  Szš ukončená v r.1988 - Košiciach
  TF České Budejovice-r.1998 - ukončené ako Bc. Učiteľ náboženstva a etiky
  Špecializačné štúdium v odbore Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných chorých r.2004
  KU Ružomberok -r.2012 - Mgr. v odbore Ošetrovateľstvo - Špecialyzačné štúdium v odbore Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v odbore Vnútorneho lekárstva r. 2013

  Prax:
  r.1988 ako sestra pri lôžku IV.INT.KL. ženské odd.C
  r.1989 - Dialyzačné stredisko IV.INT.L
  r.2004 Logman Dialyzačné stredisko do r.2010
  r.2010 - 2014 LVN Geriatrická Klinika - sestra pri lôžku
  2014 - 2018 Príjmová ambulancia IV.INT.KL. zmenová sestra
  r.2018 Medialyz Masarykova 17 sestra •