Daniela Milá

  • V roku 1994 ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v odbore všeobecná sestra v Košiciach. V roku 2005 absolvovala špecializačné štúdium v odbore intenzívna starostlivosť o dospelých. Od roku 1994 pracovala vo VUSCH na koronárnej jednotke do februara 2020. Na hemodialyzačnom pracovisku pracuje od marca 2020.  •