Mgr. Petra Lišková

VZDELANIE
2006 - 2008 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava Magisterský stupeň študijného odboru ošetrovateľstvo
2003 - 2006 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava Bakalársky stupeň študijného odboru ošetrovateľstvo
2002 - 2003 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava Špecializácia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
1990 - 1994 Stredná zdravotnícka škola Košice, Kukučínova 40, Košice Zdravotná sestra
PRIEBEH ZAMESTNANÍ
1994 - 2000 Zdravotná sestra pri lôžku na oddelení popálenín JIS.,Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
2000 - 2004 Staničná sestra na oddelení detskej ortopédie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2005 - 2006 Zdravotná sestra pri lôžku na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
2006 - 2008 Vrchná sestra na oddelení ortopédie, Nemocnica AGEL Košice-Šaca a..,
2009 - 2012 Zdravotná sestra pri lôžku v dialyzačnom stacionari MEDIALYZ, s.r.o.
2021 - zdravotná sestra pri lôžku v dialyzačnom stacionari MEDIALYZ, s.r.o.