Dora Lengyelová

  • Strednú zdravotnú školu v Rožňave ukončila v roku 1990, postgraduálne štúdium so špecializáciu nefrológia absolvovala v roku 2006. Ako hemodialyzačná sestra pracuje od roku 1990.  •