Viera Forgáčová

  • Strednú zdravotnú školu v Košiciach ukončila v roku 1983, v rokoch 1983 - 1986 pracovala na klinike cievnej chirurgie, od roku 1986 ako zdravotná sestra v dialyzačnom stredisku a v transplantologickej ambulancii. Aktívne sa zúčastňuje na sesterských nefrologických kongresoch prednáškami s problematikou z transplantológie.  •