Gabriela Dulovičová

  • Prax zdravotnej sestry na dialýze vykonáva od  02. 08. 1993, kedy nastúpila na dialyzačné stredisko IV. Internej kliniky FNLP v Košiciach, neskôr Dialyzačne stredisko Logman a.s.,  kde pracovala  do 31. 05. 2016 .

    Vzdelanie zdravotnej sestry získala na  SZŠ v Levoči,.

    V roku 2006 ukončila Prešovskú univerzitu v Prešove, Fakultu zdravotníctva, odbor Ošetrovateľstvo ako bakalár

    V roku 2008 absolvovala špecializačné štúdium Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov.

  •