Mgr. Petra Šuleková

  • V roku 2011 ukončila gymnázium sv. Mikuláša v Prešove, následne pokračovala v štúdiu na Prešovskej univerzite v Prešove na Fakulte zdravotníckych odborov v odbore Ošetrovateľstvo. Štúdium v tomto odbore ukončila ako bakalár. V roku 2017 ukončila Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Prešove, odbor Ošetrovateľstvo ako magister. Prax zdravotnej sestry vykonáva od roku 2014. Od tohto roku pracovala vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb na Klinike srdcovej chirurgie. Na hemodialyzačnom pracovisku začala pracovať od roku 2018.  •