Bc. Zuzana Štvartáková

  • V roku 1998 ukončila štúdium na strednej zdravotníckej škole v Košiciach v odbore všeobecná sestra, v roku 2008 ukončila Bc. stupeň VŠ v odbore ošetrovatelstvo. V roku 2006 absolvované špecializačné štúdium Intenzívna ošetrovatelská starostlivosť o dospelých. Od roku 1998 pracovala vo Vúsch na arytmóogickom oddeleni do 1.2020. Na hemodyalizačnom pracovisku pracuje od februára 2020.  •