MUDr. Zuzana Slezáková

  • Štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ukončila v roku 2008. Po skončení štúdia nastúpila na interné oddelenie, Nemocnice Poprad a.s., kde pracovala do roku 2010 na internom oddelení, metabolickej jednotke intenzívnej starostlivosti-JIMS, oddelení koronárnej a arytmologickej starostlivosti OAKJ, oddelení centrálneho príjmu - internej ambulanci. Neskôr pôsobila na IV. Internej klinike UNLP Košice až do do roku 2012 striedavo na internom oddelení, jednotke intenzívnej starostlivosti, oddelení centrálneho príjmu - internej ambulancii. V roku 2011 absolvovala postupovú skúšku zo základného internistického kmeňa v rámci odboru vnútorného lekárstva. Pravidelne sa zúčastňuje školiacich akcií a kongresov so zameraním sa na aktuálne témy vnútorného lekárstva.
  •