Mgr. Monika Kováčová

  • V roku 2003 ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole sv. Alžbety v odbore Všeobecná sestra,v roku 2006 ukončila Bc. stupeň VŠ v odbore Ošetrovateľstvo. Prax zdravotnej sestry vykonáva od roku 2009 - pol roka na neurologickej klinike FNLP a potom az do roku 2019 pracovala ako zdravotná sestra vo VÚSCH a.s. na Klinike srdcovej chirurgie. Na hemodialyzačnom pracovisku pracuje od apríla 2019.

  •