MUDr. Eva Balajtiová

  • Štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ukončila v roku 1999. Po skončení štúdia nastúpila na Ústav fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ ako asistent. Od roku 2001 pracovala na internom oddelení v Planej u Mariánských Lázní, medzi r. 2002-2006 na internom oddelení v Rimavskej Sobote. V rokoch 2006-2011 pôsobila na Doliečovacom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Opakovane absolvovala stáže na IV. Internej klinike a Urgentnom príjme UNLP. Špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo získala v roku 2011. Pravidelne sa zúčastňuje školiacich akcií a kongresov so zameraním sa na aktuálne témy v nefrológii a vnútornom lekárstve. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej nefrologickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre cievny prístup a ERA-EDTA (European Renal Association- European Dialysis and Transplant Association)  •